News

Gemadept Logistics News

Các dự án siêu trường - siêu trọng

0604/21
Năm 2019 vừa qua đi, GMD siêu trường siêu trọng ngay lập tức khởi động năm 2020 ngay từ những ngày đầu năm mới với Dự án nhà máy điện diesel tại tỉnh Kandal trên đất nước bạn Cambodia. Đây là dự án trọng điểm quốc gia của nước bạn nhằm đảm bảo cung cấp điện năng ổn định cho thủ đô Phnompenh, các khu công nghiệp phụ trợ xung quanh thủ đô đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa khô khi các dự án thủy điện bị thiếu nước phải cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành dự án này, đại dịch Covid-19 đã bùng phát trên toàn thế giới. Nền kinh tế Việt Nam và thế giới gần như đóng băng, tê liệt. Hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại bị ngừng trệ trên toàn thế giới. Đứng trước thách thức vừa đảm bảo sản xuất phát triển kinh tế lại vừa đảm bảo an toàn trong dịch bệnh, tập thể CBCNV GMD càng nỗ lực cao hơn để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép ấy. Dự án Đường sắt Metro số 1 TPHCM là một trong những dự án trọng điểm về giao thông tại TPHCM, không những người dân TPHCM mà cả Chính Phủ và Quốc Hội quan tâm sâu sắc. Khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, và nhằm tăng tốc dự án bù đắp quãng thời gian tạm dừng do dịch bệnh, những toa tàu đầu tiên đã được đưa từ Nhật Bản về Việt Nam. Công ty GMD đã tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao những toa tàu đầu tiên ấy một cách an toàn, đảm bảo đúng tiến độ, được đối tác và khách hàng Nhật Bản đánh giá cao.